Новини - Новини товариства

Вышел в свет 20 выпуск материалов конференции по российскому Серебряному веку в Дрогобыче

Опубликован очередной сборник материалов традиционных конференций по философии и культуре Серебряного века, регулярно проходящих в Дрогобыче. Конференция, состоявшася в апреле 2014 года, была посвящена рецепции идей Канта в философии и культуре российского Серебряного века: Рецепція ідей Канта у філософії та культурі російського Срібного віку : Матеріали Міжнародної наукової конференції 2014 р. / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко, В.С. Мовчан. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 386 с.

Материалы публикуются на русском и украинском языках.

Обновлено (09.02.2015 22:35)