Новини - Новини товариства

З приводу дискусії про освітній статус філософії

У зв’язку з недавніми рішеннями та подальшими планами Міністерства освіти і науки України щодо позбавлення нормативного статусу філософії та деяких інших соціально-гуманітарних дисциплін, що обґрунтовується розширенням автономних прав вищих навчальних закладів, філософська освітньо-наукова спільнота України висловлює небезпідставні побоювання. Йдеться про те, що вже озвучені позиції керівників Міністерства в існуючих фінансово-економічних умовах та на тлі, м’яко кажучи, несприятливого ставлення до «гуманітарного блоку» багатьох менеджерів освіти середньої ланки, скоріш за все призведуть до вилучення відповідних дисциплін з навчальних планів непрофільних спеціальностей. Це буде суперечити не тільки відповідним документам ЮНЕСКО (Паризька Декларація з філософії 1995 року, Міжсекторальна стратегія з філософії 2005 року та ін.) та документам Європейського Союзу і Європейського простору вищої освіти, але й, вочевидь, здоровому глузду. Втім, з історії добре відомо, що подібні суперечності, як правило, не заважають відповідним політичним, економічним та ідеологічним рішенням – і особливо беззахисною на окремих проміжках історичного часу виявлялась саме філософія. Отже, очікування найгіршого сценарію зовсім не є перебільшенням, але й, сподіваємось, він не є невідворотнім.

Хочемо долучити до дискусії статті, які були представлені на секцію гуманітарних наук VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», що відбулася 11 грудня 2014 р. в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, і були надруковані у Збірнику наукових праць за матеріалами конференції:

Аляєв Г.Є. Соціально-гуманітарні компетентності в європейських рамках кваліфікацій // Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки. Збірник наук. праць за матеріалами VII Всеукраїн. наук.-практ. конференції, 9–12 грудня 2014 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 137–142.

Суходуб Т.Д. Гуманітарний вектор як невід’ємна складова здобуття вищої освіти // Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки. Збірник наук. праць за матеріалами VII Всеукраїн. наук.-практ. конференції, 9–12 грудня 2014 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 131–136.

Петрушенко В.Л. Роль реабілітації метафізики у гуманізації вітчизняної освіти // Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки. Збірник наук. праць за матеріалами VII Всеукраїн. наук.-практ. конференції, 9–12 грудня 2014 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 143–148.

Возняк В.С., Лімонченко В.В. Культура як справжній суб’єкт вищої освіти // Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки. Збірник наук. праць за матеріалами VII Всеукраїн. наук.-практ. конференції, 9–12 грудня 2014 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 149–155.

Обновлено (25.01.2015 13:21)