Видання
кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка


Іммануїл Кант і сучасність: Філософські семінари. Випуск 1. Матеріали наукового семінару 13 квітня 2004 року. – Полтава: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2005. – 98 с.

 Філософські семінари. Випуски 2–3. Матеріали наукового семінару «Філософія влади народу» (19 квітня 2005 року). Матеріали міжкафедрального круглого столу, присвяченого 100-річчю першого видання Біблії українською мовою (4 травня 2005 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 115 с.

Філософські семінари. Випуски 4–5. Матеріали міжкафедрального круглого столу «Володимир Винниченко: письменник, політик, мислитель (до 125-річчя з дня народження)» (13 грудня 2005 року). Матеріали міжкафедральних франківських читань (до 150-річчя з дня народження Івана Яковича Франка) (18 квітня 2006 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 154 с.

Філософські семінари. Випуск 6. Матеріали наукового семінару «В’ячеслав Липинський: між історією і сучасністю». До 125-річчя з дня народження В’ячеслава (Вацлава) Казимировича Липинського (17 квітня 2007 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 125 с.

Гуманістичний вимір інформаційного суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [Філософські семінари. Випуск 7] / Мин-во освіти і науки, Полтавський нац. тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 155 с. 

Філософські семінари. Випуск 8. Матеріали історико-філософських читань, присвячених Всесвітньому дню філософії 2010. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 198 с.

Філософські семінари. Випуск 9. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару молодих вчених «Становлення інформаційного суспільства: філософські та гуманітарні проблеми». Матеріали міжкафедрального «круглого столу», присвяченого 450-й річниці Пересопницького Євангелія. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 144 с.