Видання - Видання

Український переклад С. Л. Франка

Щойно з’явився переклад українською мовою однієї з основних праць Семена Людвіговича Франка «Непостижимое»:

Франк С. Л. Незбагненне. Онтологічний вступ до філософії релігії / пер. з рос. В. М. Петрушова; передм. Г. Є. Аляєва; прим. Ю. П. Сєнокосова. – Харків: Видавець Савчук О. О., 2013. – 404 с.

На нашому сайті можна ознайомитися с передмовою до цього видання:

Аляєв Г. Є. Від незбагненного до Незбагненного: шлях філософії та життя // Франк С. Л. Незбагненне. Онтологічний вступ до філософії релігії / пер. з рос. В. М. Петрушова; передм. Г. Є. Аляєва; прим. Ю. П. Сєнокосова. – Харків: Видавець Савчук О. О., 2013. – С. 7–28.

Електронна публікація передмови подається в авторській редакції, але наближена до книжкової за нумерацією сторінок. При цьому переклад деяких цитат С. Франка у передмові не збігається з перекладом професора В. М. Петрушова, що позначено у посиланнях як «випр.» («виправлено»).

Практика перекладу російських філософських текстів українською ще не є поширеним явищем, і професор В. М. Петрушов – один з небагатьох ініціаторів цієї справи (йому належить також переклад праці Л. Шестова «Апофеоз безпідставності»). Слід зазначити, що потреба у таких перекладах взагалі є предметом дискусії, але, у будь-якому разі, необхідно забезпечити високий науковий та мовний рівень цієї перекладацької роботи. Український переклад «Незбагненного» у цьому відношенні, з нашої точки зору, не є досконалим, і ми сподіваємося повернутися до його аналізу у спеціальній розмові.