Товариство російської філософії при Українському філософському фонді – всеукраїнська громадська організація, що об’єднує дослідників російської філософії та культури.

Товариство створено ініціативною групою в жовтні 1998 року.

Концептуальною основою діяльності Товариства є розуміння того, що культура жива конкретними людьми, духовний зв’язок між якими складає феномен традиції.

Основні цілі Товариства: науково-дослідницька, культурно-просвітницька, видавнича та інша діяльність, спрямована на вивчення російської філософсько-культурної традиції, її зв’язків з українською та світовою традиціями; пропаганда гуманістичних цінностей східнослов’янської культури; підтримка розвитку сучасної російськомовної філософської і культурної традицій в Україні.

Товариством проведено 14 міжнародних (або всеукраїнських з міжнародною участю) наукових конференцій (ще в декількох Товариство виступило як співорганізатор), десятки «круглих столів» і засідань на честь пам’ятних дат російської історії, а також присвячених творчості видатних представників російської культури.

Конференції, що були організовані Товариством:

1. Міжнародні Бердяєвські читання (присвячені 125-річчю з дня народження М. О. Бердяєва). 19–20 березня 1999 року, м. Київ, 130 учасників.

2. Міжнародна наукова конференція «Героїзм і подвижництво» Творчість С. М. Булгакова в сучасному дискурсі (до 130-річчя з дня народження). 15–16 червня 2001 року, м. Київ, 81 учасник.

3. Наукова конференція «Ф. М. Достоєвський і канун третього тисячоліття» (до 180-річчя з дня народження і 120-річчя з дня смерті великого російського письменника, мислителя, філософа Федора Михайловича Достоєвського, 11.11.1821–09.02.1881). 10 листопада 2001 року, м. Київ, 30 учасників.

4. Міжнародна наукова конференція «Філософія права в Росії: Вітчизняна війна 1812 року і розвиток російської політичної культури». 13–15 грудня 2002 року, м. Київ, 95 учасників.

5. «Смисл людини є вона сама». В. С. Соловйов і духовні традиції Срібної доби та сучасності (на цю тему відбулася серія «круглих столів»). Січень–лютий 2003 року, м. Київ, близько 30 учасників.

6. Міжнародна наукова конференція «Поезія в філософії – філософія в поезії» (до 170-річчя ювілею повного видання роману у віршах О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін»). 17–19 жовтня 2003 року, м. Одеса (на базі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова), 65 учасників.

7. Міжнародні Києвознавчі читання «Образ міста в контексті історії, філософії, культури». 30 вересня – 2 жовтня 2004 року, м. Київ, 123 учасника.

8. Науково-теоретична конференція «Становлення і розвиток класичної російської філософської традиції: від І. В. Киреєвського до Д. Л. Андрєєва» (присвячена 200-річчю і 100-річчю з дня народження мислителів). 10–11 листопада 2006 року, м. Київ, 52 учасника.

9. Історико-філософські читання «Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 180-річчя Памфіла Юркевича і 130-річчя Семена Франка)». 26–27 червня 2007 року, м. Полтава (на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка), 115 учасників.

10. Міжнародна науково-теоретична конференція «Феномен філософської критики в культурі російської Срібної доби» (присвячена 100-річчю виходу збірника статей про російську інтелігенцію «Віхи»). 27–28 лютого 2009 року, м. Київ, 128 учасників.

11. Історико-філософські читання до 200-річчя з дня народження М. В. Гоголя. Березень–червень 2009 року, Інтернет-конференція (режим off-line), 34 учасника.

12. Міжнародна наукова конференція «Російська філософія: історія, методологія, життя». 23–25 червня 2011 року, м. Полтава (на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка), 180 учасників.

13. Всеукраїнська наукова конференція «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі». 21–22 листопада 2013 року, м. Полтава (на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка), 154 учасника.

14. Всеукраїнська наукова конференція «Історія філософії у вітчизняній духовній культурі». 27–28 листопада 2015 року, м. Полтава (на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка), 105 учасників.

Про зацікавленість цими подіями з боку наукового світу говорять публікації в таких популярних в Україні виданнях, як «Дзеркало тижня», «День», «Сегодня», «Демократична Україна».

Підтримку і допомогу в проведенні конференцій ТРФ неодноразово надавали такі організації, як Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Центр гуманітарної освіти НАН України, філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Союз кінематографістів України, Українська Академія русистики, Українське товариство російської культури «Русь», Посольство Російської Федерації, Російський центр науки і культури в Києві, Сектор історії російської філософії Інституту філософії РАН.

Товариство російської філософії також виступало співорганізатором:

– низки конференцій з тематики філософії і культури російської Срібної доби, які щорічно проводяться в м. Дрогобичі на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, а саме: «Російська Срібна доба: рецепція німецької класичної філософії» (2006), «Філософія Льва Шестова в контексті культури російської Срібної доби» (2007), «Проблема смислу в філософії і культурі російської Срібної доби» (2008), «Проблема суб’єктивності у філософії і культурі російської Срібної доби» (2009), «Життя у вимірах Абсолюту як проблема філософії і культури російської Срібної доби» (2010), «Дух – душа – як проблема філософії російського Срібного віку» (2011), «Есхатологічна проблематика у філософії і культурі російського Срібного віку» (2012); «Творчість П.О. Флоренського у контексті філософії і культури російського Срібного віку» (2012); «Рецепція філософії І. Канта у філософії і культурі російського Срібного віку» (2014); «Творчість М.О. Лосського у контексті філософії і культури російського Срібного віку» (2015);

– трьох конференцій «Філософія космізму і сучасна авіація», що проводилися в 2005–2007 рр. на базі Національного авіаційного університету (м. Київ).

– міжнародної наукової конференції у Санкт-Петербурзькому державному університеті (Росія) Треті міжнародні читання з історії російської філософії «Доля російської філософії в ХХI сторіччі. До 25-річчя кафедри історії російської філософії Санкт-Петербурзького державного університету» (2015)

– міжнародної наукової конференції у Санкт-Петербурзькому державному економічному університеті (Росія) «Творчість як національна стихія: досвід Росії та України» (2015).

Члени ТРФ також брали активну участь у роботі Волошинських читань, що проводяться Будинком-музеєм М. О. Волошина і Коктебельським еколого-історико-культурним заповідником «Кіммерія М. О. Волошина» (Коктебель, Крим): «Максиміліан Волошин і проблеми толерантності в сучасному світі» (2005), «Гуманітарні аспекти євроінтеграції (Духовні і творчі зв’язки слов’янської та європейської культур)» (2007), «Мой дом раскрыт навстречу всех дорог…» (2009), XVI Волошинські читання (2011) «Вселенная свободы и любви…» (До 100-річчя Дому Максиміліана Волошина) (2013), XVIII Волошинські читання (До 40-річчя створення Дому-музею М.О. Волошина) (2015).

Товариством також видається неперіодичний Вісник – «Український часопис російської філософії». Видано 10 випусків:

1. Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва у сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М. О. Бердяєва): Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Вип. 1. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2003. – 648 с.

2. Героизм и подвижничество. Творчество С. Н. Булгакова в современном дискурсе (к 130-летию со дня рождения С. Н. Булгакова). Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде. Вып. 2. – К.: Радуга, 2005. – 407 с.

3. Філософія права в Росії: Вітчизняна війна 1812 року і розвиток російської політичної культури: Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Українська Академія русистики. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 423 с.

4. Поэзия в философии философия в поэзии (к 170-летнему юбилею полного издания романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин»): Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде. Вып. 4. – К.: Киев. Русь, 2008. – 492 с.

5–6. Ф. М. Достоевский и канун третьего тысячелетия. Становление и развитие классической русской философской традиции: от И. В. Киреевского до Д. Л. Андреева [Текст] / отв. ред. Аляев Г., Суходуб Т. / Общ. рус. фил. при Укр. фил. фонде; Центр гум. образ. НАН Украины; Укр. Акад. русистики. – К.: Киев. Русь, 2010. – 357 с. – (серия «Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде»; вып. 5–6). 

7. Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 180-річчя Памфіла Юркевича та 130-річчя Семена Франка): Український часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Вип. 7. – Полтава: АСМІ, 2007. – 636 с.

8. Феномен философской критики в культуре российского Серебряного века (к 100-летию выхода сборника статей о русской интеллигенции «Вехи») [Текст] / отв. ред. Аляев Г., Суходуб Т. / Общ. рус. фил. при Укр. фил. фонде; Центр гум. образ. НАН Украины; Инст. фил. им. Г. С. Сковороды НАН Украины; Укр. Акад. русистики. – Полтава: ООО «АСМИ», 2009. – 472 с. – (серия «Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде»; вып. 8).

9. Н. В. Гоголь: духовное измерение жизни и творчества (к 200-летию со дня рождения) [Текст] / отв. ред. Аляев Г., Суходуб Т. / Общ. рус. фил. при Укр. фил. фонде; Центр гум. образ. НАН Украины; Укр. Акад. русистики; Полтавский нац. тех. ун-т им. Ю. Кондратюка. – Полтава: ООО «АСМИ», 2010. – 300 с. – (серия «Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде»; вып. 9).

10. Русская философия: история, методология, жизнь [Текст] / отв. ред. Аляев Г., Суходуб Т. / Общ-во рус. фил. при Укр. фил. фонде; Полтавский нац. тех. ун-т им. Ю. Кондратюка; Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины; Центр гум. образ. НАН Украины; Сектор истории рус. фил. Ин-та философии РАН; Укр. Акад. русистики. – Полтава: ООО «АСМИ», 2011. – 912 с. – (серия «Украинский журнал русской философии. Вестник Общества русской философии при Украинском философском фонде»; вып. 10). 

11. Історія філософії у вітчизняній духовній культурі [Текст] / відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. / Тов-во рос. філ. при Укр. філ. фонді; Полтавський нац. тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка; Ін-т философії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Центр гум. освіти НАН України. – Полтава: ООО «АСМІ», 2014. – 816 с. – (серія «Українский часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді»; вип. 11)

12. Історія філософії у вітчизняній духовній культурі [Текст] / відп. ред. Аляєв Г., Суходуб Т. / Тов-во рос. філософії при Укр. філ. фонді; Центр гум. освіти НАН України. – Полтава: ООО «АСМІ», 2016. – 580 с. – (серія «Українский часопис російської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді»; вип. 12).

За матеріалами однієї з конференцій Товариства також виданий збірник: Образ міста в контексті історії, філософії, культури: Києвознавчі читання. – К.: ПАРАПАН, 2005. – 200 с.

1 березня 2011 року офіційно відкрито сайт Товариства російської філософії при Українському філософському фонді – http://orf-uff.org.ua. На сайті розміщуються матеріали з інформацією про конференції, що проводяться Товариством, видання Товариства та його членів, новини про роботу Товариства та про наукове життя у сфері вивчення історії російської філософії та культури.